Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

leimakid
leimakid
3335 40d1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamartrol martrol
leimakid
6672 2b13 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaanecianow anecianow

May 28 2017

leimakid

Zawsze byłem gotów na koniec, tylko nie wtedy, gdy następował.

— Charles Bukowski "Najpiękniejsza dziewczyna w mieście"
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today
leimakid
5126 d019 390
leimakid
3563 6850 390
Reposted fromsarazation sarazation viaDzessik Dzessik
leimakid
8891 b2e6 390
Reposted from666th 666th viaDzessik Dzessik
leimakid
4973 67f4 390
Reposted fromegocentricgirl egocentricgirl viawstydem wstydem
leimakid
3563 6850 390
4378 ccde 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viaphilomath philomath
leimakid
1999 b8fe 390
Reposted fromspring-flow spring-flow vialikeknives likeknives

May 27 2017

3892 15ab 390
Reposted fromlegitimateslut legitimateslut viapsyentist psyentist
leimakid
Reposted frombluuu bluuu

May 22 2017

leimakid
Reposted fromjasminum jasminum viaanecianow anecianow
leimakid
6014 882a 390
leimakid
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz

May 21 2017

leimakid
0271 481b 390
Rupi Kaur - "Mleko i miód"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasaysomething saysomething
leimakid
6263 fbe9 390
leimakid
7043 db88 390
Reposted fromkyte kyte viaphilomath philomath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl